INFORMATION OF COMPANY

INFORMATION OF COMPANY

INTERNATIONAL NAME

International Distribution Corporation

VIETNAMESE NAME

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI QUỐC TẾ

ADDRESS

R1-11-10, Tầng 11, Tháp R1, Tòa Nhà EverRich, 968 Đường 3 tháng 2, Phường 15, Quận 11, Tp. HCM

TAX REGISTRATION NUMBER

0310711885

BUSINESS ACCOUNT – DOMESTIC PAYMENT 1
 • Bank:     Ngân hàng Á Châu (ACB)
 • Name:     IDB
 • Number:     99972099
 • Address trade:     PGD Lê Đại Hành – CN Ông Ích Khiêm
BUSINESS ACCOUNT – DOMESTIC PAYMENT 2
 • Bank:     Ngân hàng Vietcombank
 • Name:     IDB
 • Number:     0371000440913
 • Address trade:     CN Tân Định
BUSINESS ACCOUNT – INTERNATIONAL PAYMENT
 • Bank:     Vietcombank
 • Name:     IDB
 • Number:     0370370106127
 • Address Trade:     CN Tân Định
 • Bank Code:     BFTVVNVX
 • CIF Numer:     9692818
PERSONAL ACCOUNT
 • Bank:     ACB
 • Name:     Nguyen Ngoc Dung
 • Number:     92385059
 • Address Trade:     CN Trần Khai Nguyên

INTERNATIONAL NAME

ISystem

VIETNAMESE NAME

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN THÔNG MINH

ADDRESS

R1-11-10, Tầng 11, Tháp R1, Tòa Nhà EverRich, 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Tp. HCM

TAX REGISTRATION NUMBER

0304379559

BUSINESS ACCOUNT – DOMESTIC PAYMENT 1
 • Bank:     ACB
 • Name:     ISYSTEM
 • Number:     19783769
 • Address trade:     CN Sài Gòn
BUSINESS ACCOUNT – DOMESTIC PAYMENT 2
 • Bank:     Ngân hàng Vietcombank
 • Name:     ISYSTEM
 • Number:     0371000424175
 • Address trade:     CN Tân Định